Gestalt praxis

Behandlingsformer

  • Individuelterapi
  • Parterapi med fokus på relationen
  • Drømmetydning
  • Chok, traume og stressbehandling af voksne og børn
  • Supervision fagligt og personligt, individuelt eller grupper
  • Gruppeterapi
  • Coaching på personligt og fagligt lederskab.

Kurser og foredrag om psykoterapi, drømmetydning, personlig udvikling, chok/traume terapi.

Pr time: 800,-

Kontakt vedrørende pris på foredrag, kurser og supervision

beach_01

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en terapiform der tager sit udgangspunkt i samtalen og arbejder integreret med bevidsthed, følelser og krop.

Gestaltterapi handler om kontakt og hvordan du undgår kontakt. Kontakten i relationen, samt til dig selv og hvad du mærker og føler her og nu.

Uafsluttede erindringer/oplevelser danner mønstre så vi gentager verden som den var engang og undgår kontakt. Ved at blive opmærksom på gentagelsen får du mulighed for at gøre det gamle færdigt igennem bearbejdning og indsigt, så livsenergien kan frigøres og du vil kunne være mere og mere tilstede som den du er  og opleve verden som den er nu.

Da gestaltterapi er en personlig udviklingsproces og dermed kræver en personlig indsats, kan jeg ikke love dig nemme løsninger, men invitere dig til at se dig selv i øjnene og lære dig at lytte til dig selv og din indre stemme.

Når du starter i terapi er det vigtigt at du er indstillet på at det er et forløb du går i gang med. Terapien tager sit udgangspunkt i dit liv her og nu: at integrere dine ressourcer og arbejde med det der begrænser dig. Det er vigtigt for terapiens dybde at du er indstillet på at problematikker her og nu kan have en rød tråd tilbage til din barndom/barndomsfamilie, ungdom og/eller til vigtige begivenheder igennem dit liv f.eks. kriser, chok, svigt og tab.

Chok, traumer og stress

Traumer er en del af livet og behøver ikke at vare hele livet.

Traumer kan opstå ved overvældende hændelser som: vold, trusler, mobning, tab, ulykker, operationer, fald, piskesmæld, krig, seksuelle krænkelser og overgreb eller familiære og sociale kriser. Og udviklingstraumer ved en traumatisk barndom.

Ved Chok, traumer og længerevarende stress kan nervesystemet komme ud af balance og man kan efterfølgende opleve at man er enten hyperaktiv, i uro, angst, frygt, panik, irritabel eller energiforladt, i afmagt, apati, depression, ved siden af sig selv. SE er en metode til kropslig forløsning af chok, traumer og stress.

Terapien handler derfor om at genoprette kontakten til kroppen og livsenergien. At opdage og tilføre ressourcer så nervesystemet kan genetablere sin naturlige evne til selvregulering og finde sin naturlige rytme mellem aktivitet og hvile.

Børn, traumer og tilknytning

Traumebehandling med børn er at give barnet mulighed for at forløse traumet kropsligt og inddrage forældrene som ressource. En vigtig del af terapien er derfor at uddybe eller genetablere tilknytningen mellem barn og forældre.

Somatic Experiencing

image(7)

En behandlingsmetode, udviklet af den amerikanske psykolog og biofysiolog Peter A. Levine, som har forsket i og arbejdet med stress og traumer i 40 år.

Traumer: Når et menneske er traumatiseret fortsætter det med at undgå farer der allerede er overstået, og går derfor glip af muligheden for nye helende oplevelser og ny udvikling.

Traumet er i nervesystemet og kan genforhandles i SE metoden ,således at traumet forløses og det bliver muligt at genetablere kontakten til os selv, kroppen, vigtige relationer og verden omkring os.

Se: www.seforeningen.dk